Anna-Liisa Juola: EDUCATIONALLY INTERVENING THE USE OF POTENTIALLY HARMFUL MEDICATION AMONG RESIDENTS IN INSTITUTIONAL SETTINGS. Väitös 2.2.2018

Pitkälä, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2 feb 2018
Examinand