Anna-Reetta Salonen

Heinonsalo, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2018 - jun 2019
Examinand