Anna Yli-Hynnilä: Vuohien viestintä emo-jälkeläisuhteessa

Mustonen, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

kandidaatintyö
Period20182019
Examinand
OmfattningNationell