Apalkova I. Prevalence of liver diseases at the Small Animal University Hospital 2007-2010 – a retrospective study

Spillmann, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Prevalence of liver diseases at the Small Animal University Hospital 2007-2010 – a retrospective study
Period10 maj 2011nov 2012
ExaminandIrina Apalkova
Examination vidHelsinki University