Applications of Mid-infrared Frequency Combs for Linear and Nonlinear Vibrational Spectroscopy

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period4 juni 2019
ExaminandJuho Karhu