Applications of Mid-infrared Frequency Combs for Linear and Nonlinear Vibrational Spectroscopy

Vainio, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period4 jun 2019
Examinand