Applying machine learning methods for modelling diffusion on metal surfaces

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjun 2017 → …
Examinand
Examination vidAvdelningen för fysik