Archaea, Bacteria, and methane production along environmental gradients in fens and bogs

Yrjälä, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20042008
Examinand
Examination vid