Article in SVT (Swedish national public TV broadcaster): "Falska nyheter kartläggas i nytt forskningsprojekt"

Bauvois, G. (Deltagare), Pyrhönen, N. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Alternativa medier vinner mark runtom i världen genom att mata mänskor med rädslor om globaliseringen. På det här sättet försöker man få mänskor att vända sig emot ”eliter”. Ett nytt forskningsprojekt ska kartlägga hurdana berättelser och ord de alternativa medierna använder för att nå sina mål. Projektet har fått en knapp miljon kronor (95 400 euro) från Helsingin Sanomain Säätiö.
Period20 apr 2017