Artificial neural networks for atomic surface migration barrier prediction

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Master's thesis
Period1 jun 20161 jun 2017
Examinand
Examination vidAvdelningen för fysik