Asiantuntijalausunto

Tynkkynen, V. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Beskrivning

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
Period7 nov 2018
Arbete förEduskunnan suuri valiokunta, Finland