Assistance of professor in supervising bachelor degree student thesis.

Wang, C. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Periodfeb 2009 - jun 2009