Assistant-Agronomist

Guillaume Blanchet (Deltagare)

    Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

    Periodmaj 2002jun 2002
    VidMinistère de l’Agriculture et des Pêcheries du Québec, Kanada