Astrophysical Journal (Tidskrift)

Juvela, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0004-637X
OmfattningInternationell