Augmentative and Alternative Communication (Tidskrift)

Launonen, K. (Referentgranskare)

    Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

    Periodjan 2011
    Typ av tidskriftTidskrift
    ISSN0743-4618