BAGS (Baltic Anthropology Graduate School)

Siragusa, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Feedback to graduate students in Baltic States. Presentation of own experience.
Period22 maj 2018 - 23 maj 2018
Examinand
OmfattningInternationell