Battle against brachycephalic syndrome in dogs

Rajamäki, M. (Handledare), Lilja-Maula, L. I. O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2016 → …
Examinand