Bentoniittikolloidien kulkeutuminen ja vaikutus 85Sr:n ja 152Eu:n liikkuvuuteen graniittisessa kivessä

Hölttä, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep 2012 - apr 2013
ExaminandSuvi Niemiaho
Examination vidHelsingin yliopisto