Benzylic C–H oxidations of dehydroabietic acid derivatives at positions 7 and 15

Moreira, V. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 nov 2014
ExaminandSara Krogerus
Examination vidUniversity of Helsinki