Big Data Analytics for Nowcasting and Forecasting Social Phenomena

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period19 okt. 2018
Examination vidUniversita di Pisa - University of Pisa
OmfattningInternationell