Bihandledare till progradu avhandling i veterinärmedicin

Wikman, I. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Dog owners´pereception of dog beahvior and dog´s emotional state during Animal-Assisted Activities
Period26 aug 201231 okt 2013
ExaminandHeidi Maarit Hotti
Examination vidKöpenhamns universitet
OmfattningInternationell