Biomarkers as diagnostic and prognostic tools in colorectal cancer

Böckelman, C. (Bihandledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Periodsep 2017 → …
    ExaminandKajsa Björkman
    Examination vid Helsingfors universitet