Biopolymer-Based Nanoparticles for Drug Delivery

Laaksonen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Biopolymer-Based Nanoparticles for Drug Delivery
Periodmar 2012
ExaminandHanna Valo
Examination vidUniversity of Helsinki