Biopolymer-Based Nanoparticles for Drug Delivery

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Biopolymer-Based Nanoparticles for Drug Delivery
Periodmar 2012
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki