Biopolymer-Based Nanoparticles for Drug Delivery

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Biopolymer-Based Nanoparticles for Drug Delivery
Periodmars 2012
ExaminandHanna Valo
Examination vid
  • University of Helsinki