Boklayout: Samverkansvetenskaplig utbildning vid Helsingfors universitet - KemiLab Gadolin - En naturvetenskapsklass som en inspirerande miljö för lärande, utveckling och forskning sedan 2008

Pernaa, J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Boklayoutdesign och layoutimplementering, inklusive alla produktionsstadier.
Period2018