BSc Thesis

Hartonen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Kiinteiden näytteiden suora kaasukromatografinen analyysi
Period2015
ExaminandSamira El Fellah
Examination vidUniversity of Helsinki