BSc Thesis Supervision (Julia Perathoner - Erasmus - Univ. Trento, Italy)

  • Acerbi, L. (Handledare)
  • Grégoire Christophe Clarté (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Inverse Binomial Sampling: A Python Implementation for Estimating Log-Likelihood of Simulator-Based Models
Periodjan. 2023juni 2023
OmfattningLokal