Bulletin of the Institute of Classical Studies (Tidskrift)

Vierros, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Special issue on Digital Approaches and the Ancient World
Periodapr 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0076-0730
OmfattningInternationell