Camilla Holmström, pro gradu arbete, Åbo Akademi

Palojoki, P. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Huvudansvarig handledare, hushållsvetenskaplig pro gradu

  Title of thesis: Måltidens betydelse
  Periodmaj 2011jan 2012
  ExaminandCamilla Holmström
  Examination vidÅbo Akademi