Canadian Public Policy (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee service
Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0317-0861