Cancer Letters (Tidskrift)

Martins, J. P. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer revision of a manuscript upon invitation by the editor.
Period19 nov 20192 dec 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0304-3835