Candidate thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Koiran epilepsia
Period2011
ExaminandJonna Packalen
Examination vid
  • University of Helsinki