Candidate thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015 → …
ExaminandOuti Väisänen
Examination vid
  • University of Helsinki