Carabid beetles in urban parks – management effects on species assemblage

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  Supervision of M.Sc. thesis

  Title of thesis: Maakiitäjäiset kaupunkipuistoissa – hoitotoimien vaikutus lajistoon
  Period20022003
  ExaminandKati Rokala
  Examination vid
  • Helsingin yliopisto