CDNF vaikutukset ALS transaktiivisen vasteen DNA:ta sitovan proteiinin 43 rottamallissa

Lindholm, D. B. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017 → …
Examinand