Chair (Custos) of the PhD Thesis Examination, Jari Portaankorva: "Uskontodiplomatia ja konfliktien ratkaisu"

  • Taira, T. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period12 maj 2018
OmfattningNationell