Chairman for the contention “Use of peat for energy"

Vesala, T. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Periodjan 2010 - jun 2010
VidThe Finnish Society of Sciences and Letters, Finland