Christian Benner: FINEMAP - a Statistical Method for Identifying Causal Genetic Variants

Ripatti, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period18 jan 2019
Examinand