Climate.Now! -material, test user

Pihkala, P. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Periodapr 2016maj 2016
Arbete förSITRA, Finland
OmfattningNationell