Co-supervising a master's thesis

Tolonen, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Lord Monboddo and eighteenth-century evolutionism
Period20062007
ExaminandJemina Sohlsten
Examination vidUniversity of Helsinki