Co-supervising MSc thesis of Sani Saha

Hasan, S. M. K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand