Co-supervising of doctoral thesis

Kalland, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Mentalization based group-support for first time parents
Periodjun 2014 - 2018
ExaminandJohanna Sourander
Examination vidUniversity of Jyväskylä