Co-supervision of Aino Virkki's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

  • Zhen Zhang (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: cbo-geenin merkitys Clostridium botulinumin neurotoksiinituotannon säätelyssä ja fysiologiassa
Periodmaj 2010maj 2013
ExaminandAino Virkki
Examination vid
  • University of Helsinki