Co-supervision of Anna Valtonen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Laukkanen-Ninios, R. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20012005
ExaminandAnna Valtonen
Examination vidUniversity of Helsinki