Co-supervision of doctoral thesis

Hielm-Björkman, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Treating OA in horses
Period20102014
ExaminandTytti Niemelä
Examination vidUniversity of Helsinki