Co-supervision of doctoral thesis

Hielm-Björkman, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Environmental effects on gene expression in dogs suffering from atopic dermatitis
Period20112015
ExaminandJohanna Roine
Examination vidUniversity of Helsinki