Co-supervision of Kristiina Suominen´s PhD thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2018 → …
Examinand