Co-supervision of Maria Koskinen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Zhang, Z. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2010feb 2011
ExaminandMaria Koskinen
Examination vidUniversity of Helsinki