Co-supervision of Maria Koskinen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2010feb. 2011
Examination vidUniversity of Helsinki