Co-Supervision of Master's thesis work

Linden, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Johanna Nyholm, Erikoistyö: ”Analys av passiva TASK-3 kaliumkanalers betydelse för beteendet hos möss och för olika läkemedelseffekter”. 2006
Period2006
Examinand