Co-Supervision of Master's thesis work

Linden, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Heini Halonen, Erikoistyö: ”Masennuslääke imipramiinin ja akuutin sekä kroonisen alkoholin vaikutukset neurogeneesiin aikuisen hiiren hippokampuksessa”. 2006
Period2006
Examinand