Co-supervision of Minna Kontu´s Licentiate thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Tutkielman nimi: Mehiläisten bakteeri- ja sienitaudit
Period2019
Examinand