Co-supervision of MSc theses

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Co-supervision of 10 MSc theses in Finnish and English in 1998-2009
Period19982009
Examination vid
  • University of Helsinki